Stomatološka ordinacija "Stanojević"
Naš tim

Stomatološka ordinacija “Stanojević”

https://www.ordinacija-stanojevic.com/wp-content/uploads/2020/02/img-signature.png
https://www.ordinacija-stanojevic.com/wp-content/uploads/2023/07/images.jpg

Bojan Savić

Doktor stomatologije

Stomatološka ordinacija “Stanojević”

https://www.ordinacija-stanojevic.com/wp-content/uploads/2023/07/images.jpg

Dr Dalibor Potpara

Specijalista opšte hirurgije i subspecijalista vaskularne hirurgije

Stomatološka ordinacija “Stanojević”

https://www.ordinacija-stanojevic.com/wp-content/uploads/2023/07/images.jpg

Dr Branka Semiz-Pekić

Specijalista ginekologije

Stomatološka ordinacija “Stanojević”

https://www.ordinacija-stanojevic.com/wp-content/uploads/2023/07/images.jpg

Dr Mile Krunić

Internista - Gastroenterolog i hepatolog

Stomatološka ordinacija “Stanojevic”

Naš tim Stomatološka ordinacija "Stanojević"

Stomatološka ordinacija “Stanojević”

https://www.ordinacija-stanojevic.com/wp-content/uploads/2023/07/log41.fw_sss.png

“Sa vama od 2006 godine”

Ordinacija je počela sa radom septembra 2006. godine

Naše Nagrade
https://www.ordinacija-stanojevic.com/wp-content/uploads/2023/07/footer-awards.png
Pratite nas

Društvena mreže “Stanojević”

Copyright 2022 by DMD. All rights reserved.

Copyright 2022 by DMD. All rights reserved.