STANOJEVIĆ
Ortodoncija?

Ortodoncija je specijalisti ?ka grana stomatologije koja se bavi dijagnostikom, prevencijom i ispravljanjem nepravilnog položaja zuba, te nepravilnog odnosa između gornje i donje vilice.

Za ortodontsku terapiju nema dobnog ograni ?enja, ali terapija kod odraslih traje duže nego kod djece. Idealno doba za ortodontsko lije ?enje kod djece je od 9-14 godina, jer su terapijske mogućnosti kod djece u pubertetu veće nego kod pacijenata sa završenim rastom. Danas se terapija sve ?ešće odgađa do 12. godine života, budući da su tada prisutni svi trajni zubi, kako bi se fiksnom ortodontskom spravom pacijenti tretirali u najkraćem vremenskom roku.

Dužina trajanja ortodontske terapije je individualna.

Nicanjem prvih stalnih zuba, između 6. i 7. godine života savjetuje se i prvi odlazak ortodontu. Ortodont će na temelju klini ?kog pregleda i ortopantomograma (Rtg snimak vilica i zuba) vidjeti kakav je odnos mlije ?nih i stalnih zuba, ima li dijete zametke svih stalnih zuba, je li dobar odnos između gornje i donje vilice, postoji li neka loša navika (tiskanje jezika, sisanje prsta, disanje na usta i sl.) te savjetovati roditelje o po ?etku terapije. Ukoliko je terapija potrebna, roditelji će biti upoznati s optimalnim vremenom za po ?etak iste kako dijete ne bi nepotrebno predugo nosilo aparat. U svakom slu ?aju ranom prevencijom i terapijom pripomoći ćemo bržem i uspješnijem ispravljanju nepravilnosti vilica i zuba.

Svaka ortodontska terapija zapo ?inje prvim pregledom uz uzimanje anamneze koja omogućava procjenu zdravstvenog stanja usne šupljine, opšte zdrastveno stanje, stanje Vaše oralne higijene, Vašu motiviranost i o ?ekivanja. Na temelju potrebne dijagnostike koja podrazumjeva extraoralni i intraoralni pregled, analizu rendgenskih slika i fotografija i mjerenja koja zahtjevaju izradu studijskih modela ortodont određuje koje ortodontske metode mogu riješiti Vašu ortodontsku anomaliju. Slijedi prezentacija tih ortodontskih tehnika kako bi sami mogli odlu ?iti koje je rješenje za Vas najprihvatljivije. Prije po ?etka same ortodontske terapije potrebno je sanirati sve zube. U slijedećoj posjeti predaje se ili postavlja ortodontski aparat i ortodont daje sve potrebne upute vezane uz Vašu ortodontsku terapiju i održavanje oralne higijene.

Slijede kontrolni pregledi svake 4 sedmice, kojima se svaki put ortodontska sprava aktivira na na ?in da se ostvari željeni rezultat.Na kraju aktivne terapije izrađuje se ortodontska naprava koja ostvaruje funkciju retencije postignutog rezultata. Ona se nosi na na ?in i u vremenskom periodu koji odredi ortodont.

http://www.ordinacija-stanojevic.com/wp-content/uploads/2023/07/log41.fw_sss.png

“Sa vama od 2006 godine”

Ordinacija je počela sa radom septembra 2006. godine

Naše Nagrade
http://www.ordinacija-stanojevic.com/wp-content/uploads/2023/07/footer-awards.png
Pratite nas

Društvena mreže “Stanojević”

Copyright 2022 by DMD. All rights reserved.

Copyright 2022 by DMD. All rights reserved.