STANOJEVIĆ
Neurologija?

Dijagnostika i terapija neuroloških bolesti zahtijeva znanje, stru ?nost, strpljenje i pažnju. Naš neurolog ujedinjuje te osobine, a svemu dodaje i vještinu rada na najnovijoj tehnologiji.

Osnova dobre klini ?ke procjene neuroloških smetnji svakako je neurološki pregled, nakon kojeg se donosi odluka o daljnjim dijagnosti ?kim postupcima ili lije ?enju.

Naj ?ešće bolesti i stanja koja se lije ?e u okviru neurologije su: glavobolje, bol u vratu i leđima, nestabilnost pri hodu, vrtoglavica, trnjenje/drvenjenje, mišićna slabost, tremor, Parkinsonova bolest, Alzheimerova bolest, poremećaji memorije, konvulzivna stanja s epilepsijom, sinkope, moždani udari, tranzitorne ishemi ?ke atake, sindrom nemirnih nogu, Tourette sindrom, dvoslike, privremeni gubitak vida, mijastenija gravis, sindrom karpalnog kanala, nasljedne neuropatije, dijabeti ?ka neuropatija, neuropatija kod herpes zostera, neuralgija živca trigeminusa, atipi ?na facijalna bol, pareza facijalisa, paresteti ?ka meralgija i mnoga druga stanja.

Neurološke usluge koje nudi naša služba uklju ?uju kompletnu neurološku dijagnostiku i lije ?enje, neurološku specijalisti ?ku ekspertizu (uz subspecijalisti ?ku ekspertizu za neuromišićne bolesti), EMNG – elektromiografiju s mjerenjem maksimalnih brzine provođenja perifernih živaca, EEG s metodama aktivacije (uklju ?ujući kratkotrajni EEG Video-monitoring), evocirane potencijale kore mozga. Neurološka služba uklju ?ena je i u sve tekuće znanstvene aktivnosti koje se obavljaju u okviru Specijalne bolnice.

Stanja koja se mogu lije ?iti u okviru Neurološke službe uklju ?uju (između ostalih):

Oštećenja ili kompresiju perifernih živaca, koja izazivaju bol, utrnulost i slabost i/ili atrofiju mišića lica, ruku i nogu. Primjer ovakvog stanja je sindrom karpalnog kanala, gdje je živac koji prolazi kroz zglob zapešća priklješten ili pritisnut.
Neurovaskularni poremećaji, kao što je moždana ishemija, moždana krvarenja i traumatske ili ne-traumatske tromboze u mozgu ili leđnoj moždini.
Poremećaje funkcije mozga kao što su Alzheimerova i Parkinsonova bolest, epilepsije, hidrocefalus i povišen intrakranijski tlak.
Tumori koji zahvaćaju mozak, lobanju, leđnu moždinu ili periferne živce. To uklju ?uje primarne tumore živ ?anog sustava i tumore koji se šire iz lokalnih tkiva ili metastatski iz udaljenih žarišta.
Infekcije koje zahvaćaju mozak i produženu moždinu, tekućinu koja ih okružuje (likvor) ili kralješke i diskove.
Traumatska oštećenja mozga, leđne moždine, kralježnice, lubanje ili perifernih živaca.

http://www.ordinacija-stanojevic.com/wp-content/uploads/2023/07/log41.fw_sss.png

“Sa vama od 2006 godine”

Ordinacija je počela sa radom septembra 2006. godine

Naše Nagrade
http://www.ordinacija-stanojevic.com/wp-content/uploads/2023/07/footer-awards.png
Pratite nas

Društvena mreže “Stanojević”

Copyright 2022 by DMD. All rights reserved.

Copyright 2022 by DMD. All rights reserved.